Galerie
Svatého Grále

Saint Germain

Grafiky

Krystalické jemnohmotné zlatokaligrafické fotografie a grafiky

Intergalaktická krystalická tiskárna zlaté kaligrafie tisku, grafik a fotografie

Jemnohmotné bioorganické krystalické světlo a slunce naplňuje fotografie a grafiky krystalickým jemnohmotným světlem slunce a vytváří překrásnou interiérovou atmosféru z intergalaxie slunce duše Krista a přináší klid duši a radost srdci.

Boží alchemie krystalického vědomí duše Krista umožňuje zhmotňování a vkládání jemnohmotného krystalického světla krystalů a slunce na papír, fotografie a grafiky.
Je to stálá existence energie krystalických pramenů života.

Kolem nás je neviditelné krystalické pole, z kterého můžeme čerpat energie a vkládat je do grafik a fotografií.

Je jenom otázka, jak přenést tyto energie na papír.
Za tím je několik let práce s keramikou, hlínou, minerály, kovy, destilace rostlin a schopnost přijmout vědomí stálého světelného krystalického pole do svého vědomí a následně přenést do počítače, vytvořit krystalickou počítačovou banku a začít fotografovat.

Bylo vytvořeno 40000 tisíc grafik a fotografií, 10 miliard kódů a do grafik byla vložena jemnohmotná universální krystalická banka, z které se pak čerpá při práci na grafikách, fotografiích a tisku.

     
   

     
     
 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     
 
 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
   
     
 
 
 
 
     


   
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
     
     
   
     


 
     
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
   
 
     
     
     
   
 
 
Grál bohyně krystal Isis zlatá brána Grál Gaia

Grál věčného života lásky světla Grál Ježiše Krista, Marie Magdaleny Grál lilie miska

 

Grál zlaté růže Saint Germain Grál rubínu Grál zlaté lilie Saint Germain
 
Archanděl Michael
     
     
   
     
Růže lásky Šambala Čistota nebes
   
 
 
El Morya Indetita Indetita krásy
  Kuthumi pole moudrosti boží inteligence zlaté duše
 
 
 
   
 
 
 

Země v nové záři světla lásky, atomový krystal sítě planety země Šambaly

 
  Pole královských lilií
 
 
 
 
indetita planety Země
Královna smaragdu Mandala růže

Praha - králoství moudrosti

mystická Praha

Karel IV.
   
     
   
     
Květ života planety země Šambala - Zlatá Atlantida
   
mystická Praha
 
     
     
   
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  Boži Alchemie stromu zivota  
   
     
   
 

Intergalaicke slunce duše krista

 
 
 
 
   
     
     
 
 
   
     
     
   


Boží Svatý grál
z galaxie Ježíše Krista je určený rytířům,
kteří nosí ve svém duchu svůj obraz ducha svatého Ježíše Krista,
ducha Svatého grále.

Rytíři jsou duchem Svatého grále propojeni
do galaxie ducha Kristova světla, Božího grále srdce Ježíše,
pole dokonalosti lásky, dokonalé krásy a zdraví, ducha grále věčného života,
který je transportován duchovní rovinou do duše rytíře Svatého grále,
světla, ducha Krista, duše a těla dokonalé svobody Krista.

Metafyzickou formou ducha, duše, těla se lidské tělo dostává do stavu
dokonalosti Kristovy síly, svobody, krásy, zdraví a lásky,
ve kterých poznává pravé hodnoty ducha, svaté duše, těla,
dokonalého zdraví a svobody
Pravé hodnoty – úcta, respekt, pravdivost, krása, dokonalost,
čistota, umění, kreativita, dokonalá sexuální síla duše Krista
pocházejí z galaxie Kristových dokonalých sexuálních sil
dokonalosti Ducha svatého.

Transmutace do roviny dokonalosti Svatého grále hodnot duše Krista
svatého světla, duše, těla umožňuje pohled z této galaxie do galaxie Ježíše Krista.

Poznání dokonalých sexuálních tvořivých sil Kristova vědomí je návrat
do síly srdce, vědomí srdce a sexuality Boží tvorby Duchem svatým,
duší dokonalosti krásy a zdraví.

Krystaly naplněné duchem Svatého grále duší Krista byly symbolem
krále Karla IV. v jeho korunovační koruně, která je propojena do 12. dimenze
Kristova vědomí, svobodou pro český národ
a oknem do 13. dimenze do galaxie Ježíše Krista.
Karel IV. zanechal po sobě otevřené okno do 13. dimenze, která se dostavěla
a přímo propojuje do galaxie Ježíše Krista,
Marie Magdalény,
Bohyně Gaii,
archanděla Michaela,
alchemistické dokonalosti ducha univerzální lásky Krista Saint Germain
a dalších mistrovských bytostí jednoty ducha Krista.