Kontakt

Ivan Málek prostřednictvím svého vědomí srdce a vysoké frekvence srdeční energie upravuje kvantová pole v DNA /prošel kvantovým polem, které je 2 miliardy let staré/. Jeho svoboda vědomí umožnuje prostřednictvím srdečního pole vytvářet vícedimenzionální hudbu, krystaly, esence, grafiky, ale i počítače - /galaktický vodní zlatokaligrafický krystal počitač // fotografii,grafik,tiskarna,nove zlatokaligrafické medium.

Umění Zlatého Věku přináší rekonstrukci podvědomí, kde se zrcadlí naše vědomí a supravědomí. Supravědomí je galaktické vědomí universálních principů makrokosmu a mikrokosmu a jeho poznání, poznání svobodné energie a jejího využití v praktickém životě.

Partnerství, komunikace, sexualita, umění, hudba, technologie, jsou součástí kvantového srdečního pole a jeho novým obrazem poznání Zlatého Věku. Poznání vícedimenzionálního elementárního pole těla, duše a ducha přináší pohled do božích rovin a orientaci v podvědomí, které se tak stává vědomou složkou života a člověka v lidském těle.

Semináře, esence, vodní systémy umožnují posluchači praktická poznání využití vlastních božích kvalit a inteligence a propojení se do dokonalých polí.

Atelier je prostorem vytvořeným různými kvantovými poli a také krystaly, které jsou vědomím vytvořeny např. 12 dimenzionální diamant slunce 7 dimezionálním pentagramu, a jiné...


Pro zajímavost...

Kvantové pole srdce je 5000 krát silnější inteligence než používané mozkové pole starého věku.

Působením kvantového pole srdce se mozek přizpůsobuje, dostává nový obraz vědomí a dochází k rekonstrukci pole mozku. V mozku se nastaví nové informace o nových možnostech žít v dokonalém souladu se společně se vyvíjejícím srdečním polem.

Používaný mozek, který se ve “starém čase” používal jen z 10% procent je možné nyní v “novém čase” využít na 100%. V mozku v lymbické části se nacházejí takzvané krystalické mřížky. Lymbická část mozku se působením kvantového pole srdce vyčistí od strachu a vytváří se tak “mozek citový”- je propojený s citovým polem srdce a jeho kvantovým polem.

V mozku, v jeho krystalech a dalších krystalických částech těla se nacházejí “programy”, které se transformují a přes metamorfozní pole se propojují do krásných čistých kvantových polích krásného obrazu života.

Pole Boží inteligence umožnuje hluboké poznání a možnosti - poznání božího DNA lásky, světla, pokoje, míru, čistoty a dalších kvalit a je lékem pro tělo, duši a ducha.

Kontakt: Ivan Málek Email: ivan.malek@yahoo.de Telefon: 0042 736 729 583