Esence Zlatého Věku

Esence propojují člověka do Zlatého Času. Podle jejich kvality/ rostlin, minerálů../ a zlatého Světla léčí a regenerují buněčné soustavy těla i duši. Jejich krásná vůně a kvalita obohacena zlatým Světlem přináší Světlo pro tělo i duši. Zlaté Světlo je kosmetickým prvkem Zlatého Věku. Esence jsou tvořeny kaligrafickým písmem.

Popisy chrámových esencí

Chrámová Esence Růže

Esence nastavuje do dokonalého obrazu jednoty lásky a krásy srdce Bohyně a Boha. Nasavuje elementy těla do lásky, čistoty, zdraví a krásy. Obnovuje buněčné systémy a podporuje růst zdravých buněk. Přináší obraz duchovní krásy a dokonalosti duše. Transformuje elektrosmogové a ostatní záření a nastavuje do božího elektormagnetismu Bohyně a Boha. Rozpouští energie černé magie a negativní manipulační energie. Přináší pole nebeské lásky, jednoty a dokonalosti Bohyně a Boha.

Chrámová esence Levandule

Esence propojuje do pramene lásky Bohyně a Boha. Nastavuje obraz čistého sexuálního pole v Květu Života a jeho ochranu. Přináší obraz sexuálního vztahu v čistotě, harmonii, úctě, respektu, přátelství, něžnosti, lehkosti a hojnosti Bohyně a Boha. Transformuje a rozpouští negativní energie matrixu. Nastavuje do božího elementu Vody, do čistých pocitů lásky Bohyně a Boha.

Chrámová esence Arnika

Esence pro transformaci a léčbu solar plexu a citových polí. Nastavuje do božího elementu Země a Vody. Přináší obraz boží zahrady Bohyně a Boha v jednotě a kráse Květu Života a nastvuje obraz krásy vnitřní a vnější. Nastavuje do božího elektromagnetického pole. Přináší obraz božího srdce lásky a světla.

Chrámová Esence Růže 2

Esence nastavuje rovnováhu elementů v obrazu Bohyně a Boha. Nastavuje obraz DNA Bohyně a Boha v božím elementu Země a Květu Života. Tranformuje reptilní pole strachu a negativní polarity do jednoty a harmonie lásky a světla. Nastavuje do stavu Božího vědomí a inteligence lásky a světla, do obrazu Bohyně a Boha v Květu Života Univerzální lásky.

Chrámová esence Granátové Jablko - Esence Saint Germain

Esence přináší boží dokonalý obraz elementárního DNA těla, duše a ducha. Nastavuje do nového božího obrazu univerzálního DNA lásky a světla, klidu, míru a svobody duše a ducha v propojením s tělem. Je univerzálním lékem pro tělo, ducha i duši.

Chrámová esence růžovobílého plamene tekutého světla- Arnika

Esence Božího elektromagnetického plamene nového času. Pro transformaci a léčení elektromagnetického chaosu v buněčných soustavách. Nastavuje obraz božího elektromagnetismu těla, duše a ducha. Esence je nastena v novém elektromagnetickém poli lásky a světla božího obrazu planety Země.


Kontakt:
Ivan Málek          Email: ivan.malek@yahoo.de Telefon: 0042 736 729 583

Denisa Čiháková Email: c.denisa@seznam.cz   Telefon: 0042 602 972 336